ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Οικία Λασσάνη

Περιοχή: οδός Διογένους 1-3
Έτος: 1833-1837
Περιγραφή:
Η διώροφη οικία στην αρχή της οδού Διογένους με τον μεγάλο κήπο, παραπλεύρως του Μενδρεσέ στους "Αέρηδες", οικοδομήθηκε στα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση, μόλις η Αθήνα επιλέχθηκε ως πρωτεύουσα του νεοσύστατου κράτους. Κτισμένη προτού ακόμη κυριαρχήσει ο νεοκλασικισμός, διατηρεί αρκετά παραδοσιακά στοιχεία, ταυτόχρονα όμως παρουσιάζει μια όψη περισσότερο εξωστρεφή και μεγαλύτερων αξιώσεων, με αναλογίες και ρυθμικά τοποθετημένα ανοίγματα. Ανήκε στον Κοζανίτη Ιερολοχίτη Γεώργιο Λασσάνη (1796-1870), ο οποίος επί της βασιλείας του Όθωνα ανέλαβε διάφορα διοικητικά αξιώματα (διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών, Γενικός Οικονομικός Έφορος, Νομάρχης Αττικής, κ.τ.λ.). Σήμερα έχει ανακαινιστεί και στεγάζει το Μουσείο Μουσικών Οργάνων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996* Μαργαρίτα Γραφάκου & Ελένη Μαΐστρου, "Αρχιτεκτονικός χαρακτήρας της Πλάκας", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 23.6.1996, σ. 5-9.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ