Η Αθήνα στην προϊστορική εποχή
Μαρία Παντελίδου – Γκόφα
Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σκοτεινοί αιώνες – Κλασικοί χρόνοι
Γιάννης Νίκου
Αρχαιολόγος
Κωνσταντίνος Ανανιάδης
Αρχαιολόγος
Τοπογραφικά ζητήματα της Ακροπόλεως
Μανώλης Κορρές
Αρχιτέκτων, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Εργαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής
Η Αθήνα κατά την ελληνιστική περίοδο
Χαράλαμπος Μπούρας
Αρχιτέκτων, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Ρωμαϊκή Αγορά Το πρώτο εμπορικό κέντρο της Αθήνας
Άλκηστις Χωρέμη
Αρχαιολόγος, Επίτιμη Έφορος Ακροπόλεως
Η τοπογραφία της Αθήνας στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή
Νίκος Γ. Μοσχονάς
Ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, ΕΙΕ
Οι νομισματοκοπίες των Αθηνών
Γιάννης Στόγιας
Αρχαιολόγος - Νομισματολόγος
Ο Μοροζίνι στην Αθήνα
Κορνηλία Χατζηασλάνη
Αρχιτέκτων-Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Η Αθήνα τον 19ον αιώνα: Από επαρχιακή πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πρωτεύουσα του Ελληνικού Βασιλείου
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
Ιστορικός, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.
Η Αθήνα τον 19ον αιώνα. Συνοικία Μεταξουργείο
Χριστίνα Αγριαντώνη
Καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία: μια νέα συνείδηση για την πόλη της Αθήνας στα τέλη τον 19ον αιώνα
Νάσια Γιακωβάκη
Ιστορικός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Διατηρητέα νεοκλασικά κτήρια της Αθήνα
Μαρία Κουμανταροπούλου και Μάριος Μιχαηλίδης
Αρχιτέκτονες, Διεύθυνση Πολιτιστικών Κτηρίων και Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων, ΥΠ.ΠΟ.