ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»

1. ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου:
Νίκος Γ. Μοσχονάς
Ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών Εθνικού  Ιδρύματος Ερευνών

Επιστημονικός Συνεργάτης του Έργου:
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
Ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού  Ιδρύματος Ερευνών

Συντονίστρια Υλοποίησης-Υπεύθυνη Προβολής του Έργου:
Ελένη Γραμματικοπούλου
Υπεύθυνη Μορφωτικών Εκδηλώσεων Εθνικού  Ιδρύματος Ερευνών

Σύμβουλος για θέματα Internet:
Αγγελική Βόσσου
Υπεύθυνη Δικτυακών Τόπων Εθνικού  Ιδρύματος Ερευνών

Σύμβουλος Υλοποίησης του Έργου:
Κλαίρη Φωνιαδάκη
Τεχνικός Έρευνας-Υπεύθυνη Γραφείου Διαμεσολάβησης Εθνικού  Ιδρύματος Ερευνών

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Επιστημονικοί συνεργάτες:
Χριστίνα Αγριαντώνη, Καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κωνσταντίνος Ανανιάδης, Αρχαιολόγος, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Νάσια Γιακωβάκη, Ιστορικός, Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σπύρος Γκούνης, Ιστορικός, Μ Δ Ειδίκευσης Πανεπιστημίου Leeds, υπ. Διδάκτωρ
Ιονίου Πανεπιστημίου
Χριστόφορος Δημησιάνος, Ιστορικός
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού  Ιδρύματος Ερευνών
Μανώλης Κορρές, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Εργαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής
Μαρία Κουμανταροπούλου, Αρχιτέκτονας, Διεύθυνση Πολιτιστικών Κτηρίων και Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων, ΥΠ.ΠΟ.
Γεράσιμος Μέριανος, Δρ Βυζαντινής Ιστορίας, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μάριος Μιχαηλίδης, Αρχιτέκτονας, Διεύθυνση Πολιτιστικών Κτηρίων και Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων, ΥΠ.ΠΟ.
Νίκος Γ. Μοσχονάς, Ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών Εθνικού  Ιδρύματος Ερευνών
Αικατερίνη Μουσαδάκου, Ιστορικός, Μ Δ Ειδίκευσης, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Χαράλαμπος Μπούρας, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Γιάννης Νίκου, Αρχαιολόγος, Μ Δ Ειδίκευσης Πανεπιστημίου Λονδίνου, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρία Παντελίδου-Γκόφα, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιάννης Στόγιας, Αρχαιολόγος – Νομισματολόγος
Κορνηλία Χατζηασλάνη, Αρχιτέκτων-Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Άλκηστις Χωρέμη, Αρχαιολόγος, Επίτιμη Έφορος Ακροπόλεως

Μετάφραση:
Σπύρος Δραΐνας, Δρ Πολιτικών Επιστημών
Γιάννης Μαρκούρης, Ιστορικός, Μ Δ Ειδίκευσης Πανεπιστημίου Saint Andrews, υπ. Διδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστημίου
Ιωάννης Νίκου, Αρχαιολόγος (Σκοτεινοί αιώνες – Κλασικοί χρόνοι)
Γιάννης Στόγιας, Αρχαιολόγος - Νομισματολόγος (Οι νομισματοκοπίες των Αθηνών)

Φωτογράφηση-Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων:
Κωστής Καλλιβρετάκης, Φωτογράφος
Σέργιος Ν. Μοσχονάς, Ιστορικός, Φωτογράφος Ιστορικού Τοπίου

Επιμέλεια Κειμένων:
Ευγενία-Χριστίνα Γραμματικοπούλου
Κατερίνα Δέδε, Ιστορικός, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

3. ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Επιστημονική Επίβλεψη-Ιστορική Τεκμηρίωση:
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
Ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού  Ιδρύματος Ερευνών

Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση:
Ιωάννα Τραχανά
Αρχιτέκτων

Φωτογράφηση-Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων:
Κωστής Καλλιβρετάκης, Φωτογράφος

Επιμέλεια Κειμένων:
Κατερίνα Δέδε, Ιστορικός, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σωτήρης Φιλιππίδης
TOOL Ε.Π.Ε.

Ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά τους:

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Το Νομισματικό Μουσείο
Το Μουσείο Μπενάκη
Τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη-Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών
Τον Δήμο Αθηναίων
Τις Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ
Τις Εκδόσεις ΚΟΤΙΝΟΣ
Τις Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ