ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Νεοκλασικό διώροφο κτίριο με καταστήματα

Περιοχή: οδός Ερμού 47
Έτος: 1860-1870
Περιγραφή:
Το διώροφο αυτό κτίριο της οδού Ερμού οικοδομήθηκε περί τα τέλη της οθωνικής περιόδου. Οι παραστάδες της όψης φέρουν το -σχετικά σπάνιο- "ανακλιντροειδές" επίκρανο. Χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς ως κατάστημα, κυρίως εμπορίας υφασμάτων, για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα της φίρμας Παπαγιάννη (μαρτυρείται το 1900 και το 1930).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Γ. Μπίρης, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική 1875-1925, Αθήνα 1987, σ. 115-116.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ