ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Στοά "Κόνιαρη-Μελά"

Περιοχή: οδός Ερμού 54 & πλατεία Καπνικαρέας 10
Έτος: 1883
Περιγραφή:
Επί της οδού Ερμού 54, στη βορειοδυτική γωνία της πλατείας Καπνικαρέας, είχε οικοδομηθεί τα πρώτα χρόνια του Όθωνα η οικία Κόνιαρη, στην οποία είχε στεγαστεί το 1837 η Γραμματεία (:Υπουργείο) των Εκκλησιαστικών. Η οικία εκείνη κατεδαφίστηκε το 1883 και στη θέση της ανεγέρθηκε, για λογαριασμό του μεγαλέμπορου Βασίλειου Μελά, το σημερινό τετραώροφο νεοκλασικό μέγαρο "μετά της υαλοσκεπούς διόδου", η πρώτη δηλαδή στο είδος της εμπορική στοά των Αθηνών, στο πρότυπο των ευρωπαϊκών "galleries" (λίγο αργότερα οικοδομήθηκε και η δεύτερη στο αμέσως επόμενο οικόπεδο, Ερμού 56). Η ανακαίνισή της έχει ξεκινήσει στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Α. Μηλιαράκης, "Αι προ πεντηκονταετίας μεγάλαι των Αθηνών οικίαι", Εστία 470/1885, σ. 23-27.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ