ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣτοά "Πύρρου"

Περιοχή: οδός Ερμού 56
Έτος: 1884-1885
Περιγραφή:
Επί της οδού Ερμού 56, σε μικρή απόσταση από την Καπνικαρέα, είχε οικοδομηθεί τα πρώτα χρόνια του Όθωνα η οικία Λουκά Πύρρου, η οποία κατεδαφίστηκε το 1884 και στη θέση της ανεγέρθηκε το 1885 το σημερινό τριώροφο νεοκλασικό μέγαρο "μετά της υαλοσκεπούς διόδου", κατά το πρότυπο του παρακείμενου μεγάρου Μελά (πρώην Κόνιαρη, Ερμού 54), που είχε προηγηθεί κατά δύο έτη. Επρόκειτο για τις πρώτες στο είδος τους εμπορικές στοές των Αθηνών, στο πρότυπο των ευρωπαϊκών "galleries". Ανακαινίστηκε στο γύρισμα του 20ού προς τον 21ο αιώνα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Α. Μηλιαράκης, "Αι προ πεντηκονταετίας μεγάλαι των Αθηνών οικίαι", Εστία 470/1885, σ. 23-27.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ