ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Νεοκλασικό τετραώροφο κτίριο

Περιοχή: οδός Ερμού 70
Έτος: 1900
Περιγραφή:
Το τετραώροφο νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Ερμού 70, οικοδομήθηκε στο γύρισμα του 19ου πορς τον 20ό αιώνα και, όπως προκύπτει από τα μέγαλα ανοίγματα στις όψεις και την ύπαρξη παταριού, το ισόγειο προοριζόταν εξ αρχής για εμπορικές χρήσεις. Πράγματι, κατά καιρούς στέγαζε διάφορα εμπορικά καταστήματα (παλαιότερα ειδών ταξιδίου, οικιακών σκευών κ.τ.λ., αργότερα υφασμάτων, ενδυμάτων, υποδημάτων κ.ά.), ενώ ορισμένα εργαστήρια στεγάστηκαν και στους δύο πρώτους ορόφους (κυρίως ραφής ειδών ένδυσης). Κηρύχθηκε διατηρητέο από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1985 (Π.Δ. 19/1985, ΦΕΚ 349Δ/1985). Οι χώροι του ανήκαν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες, αλλά πρόσφατα περιήλθε συνολικά στην κυριότητα της εταιρείας Ektasis Development Α.Ε. και, το 2006, ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης των όψεων και επισκευών του εσωτερικού, βάσει αρχιτεκτονικής μελέτης του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Λιούσκου (Άδεια Πολεοδομίας Αθηνών 1999/06).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αρχείο Πολεοδομίας Αθηνών, φάκελος οικοδομικής αδείας 1999/2006.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ