ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Μέγαρο Μαξίμου

Περιοχή: οδός Ηρώδου Αττικού 19
Έτος: 1924
Περιγραφή:
Το Μέγαρο Μαξίμου οικοδομήθηκε το 1924, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Χέλμη, απόφοιτου της Ecole Speciale του Παρισιού. Ανήκε στον Δημήτριο Μάξιμο (1873-1955), οικονομολόγο, διοικητή της Εθνικής Τραπέζης (1920-1922), γερουσιαστή (1933-1935) και εξωκοινοβουλευτικό πρωθυπουργό κυβέρνησης συνασπισμού (1947). Μετά τον θάνατό του περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο και μεταξύ των ετών 1968-1972 στέγασε τον στρατηγό Γεώργιο Ζωιτάκη, στον οποίο το δικτατορικό καθεστώς είχε αναθέσει την αντιβασιλεία, μετά τη φυγή του Κωνσταντίνου. Μεταπολιτευτικά λειτούργησε ως ξενώνας υψηλών φιλοξενουμένων και από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 άρχισε να χρησιμοποιείται, στην αρχή περιστασιακά και από την δεκαετία του 1990 συστηματικά, ως έδρα του εκάστοτε πρωθυπουργού.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ