ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Στοά Πραξιτέλους

Περιοχή: οδός Κολοκοτρώνη 25
Έτος: 1920-1930
Περιγραφή:
Η "Στοά Πραξιτέλους", στην οδό Κολοκοτρώνη, οικοδομήθηκε τη δεκαετία 1920-1930, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Βασίλειου Κουρεμένου (1875-1957), απόφοιτου της γαλλικής Ecole des Beaux-Arts, και οπαδού μιας "ρασιοναλιστικής κάθαρσης" του κλασικισμού, με στόχο την "εναρμόνησή του με τις νέες λειτουργικές και κατασκευαστικές συνθήκες", χωρίς ωστόσο να χαθεί η αισθητική του. Το έργο του εμφανίζει παράλληλα στοιχεία αναζήτησης της "ελληνικότητας", όπως στην περίπτωση αυτή με τις ορθομαρμαρώσεις.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984, σ. 166.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ