ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Πολυκατοικία Ασκητόπουλου

Περιοχή: οδός Κριεζώτου 7
Έτος: 1933
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία επί της οδού Κριεζώτου 7 οικοδομήθηκε το έτος 1933, για λογαριασμό των αδελφών Ασκητόπουλου, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Λεωνίδα Μπόνη (1896-1963), απόφοιτου της γαλλικής Ecole des Beaux-Arts, σχεδιαστή (μαζί με τον Βασίλειο Κασσάνδρα) του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, του Rex κ.ά. Το συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μιάς μεταβατικής αρχιτεκτονικής, στην οποία διατηρείται μεν ώς ένα βαθμό η κλασική οργάνωση της όψης, εγκαταλείπεται, ωστόσο, σταδιακά ο κλασικός διάκοσμος, αντικαθιστάμενος από γεωμετρικά στοιχεία.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000* Β. Κολώνας, Το Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αθήνα 2006.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ