ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Πολυκατοικία του Μεσοπολέμου

Περιοχή: οδός Θεμιστοκλέους 10 & Νικηταρά 14
Έτος: 1921-1930
Περιγραφή:
Η πενταώροφη πολυκατοικία του Μεσοπολέμου, που βρίσκεται στη γωνία των οδών Θεμιστοκλέους και Νικηταρά, εμφανίζει όψιμες επιρροές Art Nouveau, με τους γοτθικούς κιονίσκους ανάμεσα στα παράθυρα, τα ανάγλυφα αγγεία και τα λοιπά διακοσμητικά στοιχεία.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984, σ. 174.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ