ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Ναός Αγίου Γεωργίου Ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα (Μεταξουργείου)

Περιοχή: οδός Θερμοπυλών & Αγησιλάου
Έτος: 1899-1901
Περιγραφή:
Το Ορφανοτροφείο Χατζηκώνστα οικοδομήθηκε το 1890 στην οδό Πειραιώς, μεταξύ των οδών Μυλλέρου και Θερμοπυλών, με κληροδότημα του ομογενούς εμπόρου Γεωργίου Χατζηκώνστα (1753-1845). Το κτίριο του ιδρύματος δεν υπάρχει πια αλλά διασώζεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου που είχε ανεγερθεί μεταξύ των ετών 1899-1901 στο εσωτερικό του περιβόλου του, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Ernst Ziller (1837-1923), με δωρεά της Ελένης Δημητρίου, συζύγου του εγγονού του Χαντζηκώνστα. Πρόκειται για μια εκκλησία του λεγόμενου "νεο-ρωμανικού" ρυθμού, με τους χαρακτηριστικούς πυργίσκους στις εξωτερικές ακμές.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996* Στέφανος Π. Παπαγεωργίου, Έλληνες ευεργέτες, Αθήνα 1997* Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984, σ. 140-141.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ