ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Περιοχή: λεωφόρος Β. Κωνσταντίνου 48
Έτος: 1965-1968
Περιγραφή:
Το μέγαρο του Εθνικού (αρχικά Βασιλικού) Ιδρύματος Ερευνών, που υψώνεται στη διασταύρωση της λεωφόρου Β. Κωνσταντίνου με την οδό Β. Γεωργίου, οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1965-1968, βάσει σχεδίων του πρωτοπόρου αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Δοξιάδη και των συνεργατών του (σε οικοδομικό τετράγωνο όπου παλαιότερα ήταν εγκατεστημένοι οι στάβλοι των ανακτόρων). Η αρχική πρόταση των μελετητών για ένα «υπερμοντέρνο» γυάλινο κτίριο δεν έγινε δεκτή και, στην τελική λύση που εφαρμόστηκε, ο άκαμπτος ορθολογισμός και ο λειτουργικός δογματισμός που χαρακτήριζε τη "σχολή" Δοξιάδη, επικράτησαν έναντι της αισθητικής διάστασης (με την παρέκκλιση της μαρμάρινης επένδυσης των εξωτερικών επιφανειών). Το αμφιθέατρο διαλέξεων στερήθηκε τελικά την προβλεπόμενη πρωτοποριακή παραβολική στέγη του, ξεχωρίζει ωστόσο ο εντυπωσιακός συμπαγής ορθογώνιος όγκος της βιβλιοθήκης και, σε κάθε περίπτωση, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών παραμένει ένα επιβλητικό σύγχρονο κτίριο αξιώσεων, που επηρέασε σημαντικά την αρχιτεκτονική γοήτρου στην Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Τεχνικό Γραφείο Δοξιάδη, Βασιλικόν Ίδρυμα Ερευνών-Προσχέδια, Αθήνα [1962]* Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών, Επετηρίδες ετών 1962-1968* Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, Δοκίμια για τη Νέα Ελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 2001.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ