ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Εκλεκτικιστικό τριώροφο κτίριο

Περιοχή: οδός Ιουλιανού 21
Έτος: 1921-1930
Περιγραφή:
Το τριώροφο κτίριο της οδού Ιουλιανού 21 οικοδομήθηκε κατά τη δεκαετία του 1920, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Βασίλειου Τσαγρή (1882-1941), εκφραστή ενός νεοακαδημαϊκού εκλεκτικισμού, με επιδράσεις από την Art Nouveau και τη βιεννέζικη σχολή του Otto Wagner.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ν. Θ. Χολέβας, Ο αρχιτέκτων Β. Γ. Τσαγρής, Αθήνα 1987* "Ημερολόγιο της Πόλης", Καθημερινή 8.2.1996.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ