ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Εκλεκτικιστικό τετραώροφο κτίριο

Περιοχή: οδός Ιουλιανού 26
Έτος: 1926
Περιγραφή:
Το τετραώροφο κτίριο κατοικιών της οδού Ιουλιανού 26 οικοδομήθηκε το έτος 1926, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Βασίλειου Τσαγρή (1882-1941), εκφραστή ενός νεοακαδημαϊκού εκλεκτικισμού, με επιδράσεις από την Art Nouveau και τη βιεννέζικη σχολή του Otto Wagner. Έχει κηρυχθεί διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού (1996) και ανήκει στο Ταμείο Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, ενώ σε ένα διαμέρισμά του διατηρήθηκαν (με πρωτοβουλία της ενοίκου) οι εγκαταστάσεις, ο οικιακός εξοπλισμός και η επίπλωση του '30. Στις αρχές του 21ου αιώνα το κτίριο ανακαινίστηκε και ήδη στεγάζει ιδιωτική επαγγελματική σχολή (Ι.Ε.Κ. "Δέλτα").

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 295* Ν. Θ. Χολέβας, Ο αρχιτέκτων Β. Γ. Τσαγρής, Αθήνα 1987* Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000* Ν. Βατόπουλος, "Ο μεσοπόλεμος ζει στην Ιουλιανού 26", Καθημερινή 11.6.2000.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ