ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πανεπιστημιακή Λέσχη

Περιοχή: οδός Ιπποκράτους 15 & Ακαδημίας
Έτος: 1926-1930
Περιγραφή:
Το εξαώροφο μέγαρο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, που υψώνεται στη διασταύρωση των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους, οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1926-1930, σε οικόπεδο που κληροδότησε ο Αντώνιος Παπαδάκης, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Νικολούδη (1874-1944), απόφοιτου της γαλλικής Ecole des Beaux-Arts, ο οποίος προφανώς επιδίωξε στο συγκεκριμένο κτίριο, λόγω της ακαδημαϊκής του χρήσης, να προβάλει κάποια αυστηρά στοιχεία (νεοκλασικά αετώματα στα παράθυρα, "δωρικοί" πεσσοί καθ' ύψος στις κάθετες ζώνες, κ.τ.λ.) . Οι διάφορες υπηρεσίες της Λέσχης στεγάζονται στους ορόφους, ενώ στο ισόγειο υπάρχουν καταστήματα που ενοικιάζονται προς εκμετάλλευση. Τα τελευταία χρόνια τελεί υπό διαδικασία ανακαίνισης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
[Αρ. Σκιαδάς κ.ά.], Πανεπιστημιακή Λέσχη, Αθήνα 1977* Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κατάλογος Έκθεσης Ενθυμημάτων "1837-1987-Εκατόν Πενήντα Χρόνια", Αθήνα 1987* Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ