ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Διώροφη κατοικία με καταστήματα

Περιοχή: οδός Καλαμιδά 12
Έτος: 1922
Περιγραφή:
Το διώροφο κτίριο, με υπόγειο και δώμα, της οδού Καλαμιδά 12, οικοδομήθηκε το έτος 1922 και έχει μικτό φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομή. Αποτελεί τυπική περίπτωση κτιρίου της εποχής και της περιοχής, με εμπορικά καταστήματα στο ισόγειο, αποθήκες στο υπόγειο και κατοικία στον όροφο, που εξυπηρετείται με ανεξάρτητη είσοδο του ισογείου. Το 1993 κηρύχθηκε διατηρητέο από το ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ το 1999 υπέστη φθορές από τον σεισμό. Το 2005 ξεκίνησε μια διαδικασία αποκατάστασής του, βάσει μελέτης του αρχιτέκτονα Αντώνιου Κολοβέα, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής χρήσης του ορόφου, ώστε να στεγάσει επίσης καταστήματα (Άδεια Πολεοδομίας Αθηνών 1321/05).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αρχείο Πολεοδομίας Αθηνών, φάκελος οικοδομικής αδείας 1321/2005.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ