ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Εκλεκτικιστικό διώροφη κατοικία με κατάστημα

Περιοχή: οδός Καλαμιώτου 4
Έτος: 1880-1890
Περιγραφή:
Το διώροφο κτίριο επί της οδού Καλαμιώτου 4, στην περιοχή της Καπνικαρέας, οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1880-1890 και περιλαμβάνει κατοικία στον όροφο και καταστήματα στο ισόγειο. Παραστάδες με επίκρανα δωρικού ρυθμού παρεμβάλλονται ανάμεσα στα ανοίγματα του ορόφου, ενώ οι είσοδοι του ισογείου χωρίζονται με αντίστοιχους πεσσούς. Ήδη από τα μέσα του 20ού αιώνα, οι χώροι της άλλοτε κατοικίας στεγάζουν βιοτεχνία.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Π. Π. Μυλωνάς, "Ιστορική και αισθητική σημασία του κλασικισμού", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 10.11.1996, σ. 16-18.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ