ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


70ο Δημοτικό Σχολείο

Περιοχή: οδός Καλλισπέρη 1
Έτος: 1932
Περιγραφή:
Το κτίριο του 70ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Καλλισπέρη οικοδομήθηκε το έτος 1932, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Πάτροκλου Καραντινού (1903-1976), ενός σημαντικού εκπρόσωπου του μοντερνισμού και της αρχιτεκτονικής ανανέωσης της περιόδου του 1930, εξειδικευμένου σε μεγάλο βαθμό στο σχεδιασμό σχολικών μονάδων και μουσείων, με έμφαση στη εξορθολογισμένη λειτουργικότητα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Π. Καραντινός, Τα νέα σχολικά κτίρια, Αθήνα 1938, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ