ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πολυκατοικία του Μεσοπολέμου

Περιοχή: οδός Κανάρη 5
Έτος: 1937
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία της οδού Κανάρη 5 οικοδομήθηκε το 1937, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη (1894-1961), απόφοιτου της γαλλικής Ecole des Beaux-Arts, σχεδιαστή του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κ.ά. Οι καμπύλες των εξωστών, τα κιγκλιδώματα και τα διακοσμητικά θωράκια θεωρούνται επιρροές του εκλεκτικισμού. Το κτίριο αποτελεί παράλληλα ένα από τα τελευταία δείγματα εφαρμογής του "έρκερ" (όγκοι που προεξέχουν έως και 1,40 μ. από το επίπεδο της όψης, βάσει ρύθμισης του 1923· το όριο μειώθηκε νομοθετικά το 1937 στα 40 εκατοστά).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Φιλιππίδης (επιμ.), Σπίτια του '30-Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην προπολεμική Αθήνα, Αθήνα 1998, σ. 80.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ