ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΖάππειο Μέγαρο

Περιοχή: λεωφόρος Β. Όλγας
Έτος: 1874-1888
Περιγραφή:
Το Ζάππειο μέγαρο οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1874-1888, χάρις σε κληροδότημα του πλουσίου ομογενούς στη Ρουμανία Ευαγγέλη Ζάππα. Τα αρχικά σχέδια εκπονήθησαν από τον Γάλλο αρχιτέκτονα François Boulanger (1802-1875), ήδη από το 1856, αλλά αναμορφώθηκαν επανειλημμένα, την τελευταία φορά από τον Δανό αρχιτέκτονα Theophil Hansen (1813-1891). Πρόκειται για ένα επιβλητικό ημικυκλικό νεοκλασικό κτίριο με πρόπυλο κορινθιακού ρυθμού, το οποίο εξαρχής προοριζόταν ως χώρος εκθέσεων σχετιζόμενων με την αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Λ. Καυταντζόγλου, Τα Ολύμπια εν Φαλήρω και το νυν μεταρρυθμιζόμενον Ζάππειον, Αθήνα 1880* Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ