ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Οικία Νικολάου Δραγούμη

Περιοχή: οδός Κλάδου 8 (πάροδος)
Έτος: 1835
Περιγραφή:
Η οικία της παρόδου στην οδό Κλάδου 8, στην περιοχή της Πλάκας, οικοδομήθηκε το έτος 1835, για λογαριασμό του Νικολάου Μ. Δραγούμη (1809-1879), ο οποίος έλαβε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και επί της βασιλείας του Όθωνα ανέλαβε διάφορα διοικητικά αξιώματα (υπουργός Εξωτερικών το 1862), ενώ παράλληλα εξέδιδε το περιοδικό "Πανδώρα" και συνέγραψε σημαντικές "Ιστορικές Αναμνήσεις". Πρόκειται για ένα απλό κτίριο χωρίς ιδιαίτερο διάκοσμο, εκτός από δύο μικρά αετώματα στις όψεις του, δείγμα πρώιμης νεοκλασικής αρχιτεκτονικής των χρόνων αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας. Στο μπαλκόνι (που δεν σώζεται) σημειωνόταν το έτος ανέγερσης (1835), ενώ στη μαρμάρινη κρήνη της αυλής αναφέρεται το έτος κατασκευής της (1837). Ένα από τα ελάχιστα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της πρώτης δεκαετίας του ελεύθερου Ελληνικού κράτους, ερειπώνεται καθημερινά εγκαταλελειμένο εδώ και δεκαετίες.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ν. Δραγούμης, Ιστορικαί Αναμνήσεις, Αθήνα 1η έκδ. 1874, 3η έκδ. 1973* Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ