ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Εργοστάσιο "Αθηναΐς"

Περιοχή: οδός Καστοριάς & Βούρμπιανης (Ζήνωνος)
Έτος: 1925-2000
Περιγραφή:
Το κτιριακό συγκρότημα του εργοστασίου της μεταξουργίας "Αθηναΐς" οικοδομήθηκε στην περιοχή του Βοτανικού το 1925 και περιλάμβανε επτά διαφορετικά κτίσματα, από τα οποία τα περισσότερα είχαν μικτό φέροντα οργανισμό, με λιθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα. Μετά τη διακοπή της λειτουργίας του, το εργοστάσιο περιήλθε στην ιδιοκτησία της Μ. Μαμιδάκη που αποφάσισε τη δημιουργία ενός "κέντρου πολιτισμού και ψυχαγωγίας". Με την ανάπλαση που έγινε το 2000 (βάσει μελέτης πολυπληθούς ομάδας αρχιτεκτόνων), διατηρήθηκαν τέσσερα από τα αρχικά κτίσματα, κατεδαφίστηκαν τρία και στη θέση τους οικοδομήθηκαν νέα, ενώ προστέθηκαν και άλλα δύο που κτίστηκαν σε ακάλυπτους χώρους. Στο συγκρότημα που προέκυψε στεγάστηκαν το Μουσείο Κυπριακής Τέχνης, ένα συνεδριακό κέντρο, ένας εκθεσιακός χώρος, ένα θέατρο, δύο κινηματογράφοι, εστιατόριο και ένα cafe-bar.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Γ. Κίζης (επιμ.), Αποκατάσταση μνημείων-Αναβίωση ιστορικών κτιρίων στην Αττική, τόμος 2ος, Αθήνα 2004.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ