ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Εκλεκτικιστική τριώροφη κατοικία με καταστήματα

Περιοχή: οδός Κολοκοτρώνη 3
Έτος: 1880-1890
Περιγραφή:
Το τριώροφο κτίριο επί της οδού Κολοκοτρώνη 3, οικοδομήθηκε τη δεκαετία του 1880 και αποτελεί πρώιμη μορφή συνδυασμού μεγάλης αστικής κατοικίας με καταστήματα στο ισόγειο. Το 1979 χαρακτηρίστηκε διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού, μαζί με το γειτονικό κτίριο επί της Κολοκοτρώνη 5 (αμφότερα ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού) αμέσως μετά όμως αποχαρακτηρίστηκαν, προκειμένου να κατεδαφιστούν. Ενώ είχε ξεκινήσει η καθαίρεση των ορόφων, τελικώς κηρύχθηκαν εκ νέου διατηρητέα και, μερικά χρόνια αργότερα, αποκαταστάθηκαν μεν εξωτερικά, αλλά υπέστησαν αμφότερα ριζική αναμόρφωση του εσωτερικού τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αρχικά ως κτίρια γραφείων και στη συνέχεια ως καταστήματα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Γεράκης, "Συνδυασμός νεοκλασικών και μοντέρνων στοιχείων", Το Βήμα, 19.6.1980* Μ. Γ. Μπίρης, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική 1875-1925, Αθήνα 1987, σ. 94-99, 114.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ