ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Εκλεκτικιστική τριώροφη κατοικία με καταστήματα

Περιοχή: οδός Κολοκοτρώνη 5 & Βουλής
Έτος: 1900
Περιγραφή:
Το τριώροφο αυτό κτίριο οικοδομήθηκε στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ό αιώνα και αποτελεί μια εξέλιξη της μεγάλης αστικής κατοικίας με καταστήματα, που διαδίδεται εκείνη την περίοδο στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Με τη χρήση εξελιγμένων τεχνικών μέσων (σιδηροδοκών κατάλληλου σχήματος), οι τοίχοι έχουν τελείως καταργηθεί στο ισόγειο, αντικαθιστώμενοι από λεπτούς πεσσούς που μεσολαβούν μεταξύ των μεγάλων ανοιγμάτων. Το 1979 χαρακτηρίστηκε διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού, μαζί με το γειτονικό κτίριο επί της Κολοκοτρώνη 3 (αμφότερα ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού) αμέσως μετά όμως αποχαρακτηρίστηκαν, προκειμένου να κατεδαφιστούν. Ενώ είχε ξεκινήσει η καθαίρεση των ορόφων, τελικώς κηρύχθηκαν εκ νέου διατηρητέα και, μερικά χρόνια αργότερα, αποκαταστάθηκαν μεν εξωτερικά, αλλά υπέστησαν αμφότερα ριζική αναμόρφωση του εσωτερικού τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αρχικά ως κτίρια γραφείων και στη συνέχεια ως καταστήματα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Γεράκης, "Συνδυασμός νεοκλασικών και μοντέρνων στοιχείων", Το Βήμα, 19.6.1980* Μ. Γ. Μπίρης, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική 1875-1925, Αθήνα 1987, σ. 94-99, 114.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ