ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Εκλεκτικιστική τριώροφη κατοικία με καταστήματα

Περιοχή: οδός Κολοκοτρώνη 7 & Βουλής
Έτος: 1900
Περιγραφή:
Το τριώροφο αυτό κτίριο οικοδομήθηκε στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ό αιώνα και αποτελεί μια εξέλιξη της μεγάλης αστικής κατοικίας με καταστήματα, που διαδίδεται εκείνη την περίοδο στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Με τη χρήση εξελιγμένων τεχνικών μέσων (σιδηροδοκών κατάλληλου σχήματος), οι τοίχοι έχουν τελείως καταργηθεί στο ισόγειο, αντικαθιστάμενοι από μια τοξοστοιχία μεταξύ των μεγάλων ανοιγμάτων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Γ. Μπίρης, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική 1875-1925, Αθήνα 1987, σ. 94-99, 114.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ