ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

60o Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών

Περιοχή: οδός Κυψέλης 46 & Παξών
Έτος: 1900-1920
Περιγραφή:
Το κτίριο στη συμβολή των οδών Κυψέλης και Παξών κτίστηκε στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Αν και ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά, έχει χαρακτηριστεί "πομπώδες" με εμφανείς ιταλικές επιδράσεις. Προπολεμικά στέγαζε την Ιταλική Σχολή (Casa d'Italia) και στη συνέχεια το Νοσοκομείο της Πολεμικής Αεροπορίας. Σήμερα στεγάζει το 60o Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984, σ. 167* Υπουργείο Πολιτισμού, Νεοελληνικά εκπαιδευτήρια 1830-1940, Αθήνα 2001.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ