ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Δημόσιο Καπνεργοστάσιο

Περιοχή: οδός Λένορμαν 218
Έτος: 1927
Περιγραφή:
Το Δημόσιο Καπνεργοστάσιο που καταλαμβάνει ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Λένορμαν, Αμφιάρου, Λεάνδρου και Κρέοντος (συνολικού εμβαδού 9.085 τ.μ.), οικοδομήθηκε το 1927, βάσει σχεδίων του πολιτικού μηχανικού Ν. Γαβαλά. Πρόκειται για ένα αξιόλογο δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της εποχής του, με υπόγειο και δύο ορόφους που αναπτύσσονταν σε μια τετράγωνη κάτοψη, περιμετρικά γύρω από ένα αίθριο καλυπτόμενο από ένα τζαμωτό στέγαστρο με μεταλλικό σκελετό. Στον χώρο αυτό συστεγάστηκαν κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα περί τις 25 συνολικά καπνοβιομηχανίες. Το 1989, το καπνεργοστάσιο μαζί με τον μηχανολογικό του εξοπλισμό, χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/2052/36197/4.8.1989). Την ίδια χρονιά περιήλθε στην κυριότητα της Βουλής των Ελλήνων, αρχικά ένα τμήμα του συγκροτήματος, και το 2000 στο σύνολό του. Επακολούθησε μια σταδιακή ανακαίνισή του, στην οποία περιλαμβάνονταν εργασίες συντήρησης και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού, αντικατάστασης υαλοστασίων, υδροροών και του δικτύου απορροής, καθαίρεσης των παλαιών υδατοδεξαμενών, αποκατάστασης των όψεων και των εσωτερικών χώρων κ.τ.λ. (με επίβλεψη της αρχιτέκτονος Παναγιώτας Δάρα, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής). Στους χώρους του εγκαταστάθηκε ήδη μέρος της Βιβλιοθήκης της Βουλής, ενώ υπάρχει πρόθεση δημιουργίας ενός Μουσείου Καπνού, με την αξιοποίηση και του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων, φάκελος "Καπνεργοστάσιο"
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ