ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πολυκατοικία Σκλαβούνου

Περιοχή: οδός Λουκιανού 27 & Σπευσίππου
Έτος: 1930
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία Γ. Σκλαβούνου οικοδομήθηκε το 1930, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Βασίλειου Κουρεμένου (1875-1957), απόφοιτου της γαλλικής Ecole des Beaux-Arts, και οπαδού μιας "ρασιοναλιστικής κάθαρσης" του κλασικισμού, με στόχο την "εναρμόνησή του με τις νέες λειτουργικές και κατασκευαστικές συνθήκες", χωρίς ωστόσο να χαθεί η αισθητική του. Το έργο του εμφανίζει παράλληλα στοιχεία αναζήτησης της "ελληνικότητας", όπως στην περίπτωση αυτή με τις κεραμικές ροζέτες και τις μαρμάρινες επενδύσεις.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Γ. Μπίρης, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική 1875-1925, Αθήνα 1987, σ. 206-208* Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984, σ. 165-166.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ