ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΠολυκατοικία του Μεσοπολέμου

Περιοχή: οδός Λυκαβηττού 10 & Σόλωνος 35
Έτος: 1931-1937
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία στη διασταύρωση των οδών Λυκαβηττού 10 και Σόλωνος οικοδομήθηκε κατά τη δεκαετία του 1930, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Λεωνίδα Μπόνη (1896-1963), απόφοιτου της γαλλικής Ecole des Beaux-Arts, σχεδιαστή (μαζί με τον Βασίλειο Κασσάνδρα) του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, του Rex κ.ά. Το συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εφαρμογής του "έρκερ" (όγκοι -εδώ σε πρισματική μορφή- που προεξέχουν έως και 1,40 μ. από το επίπεδο της όψης, βάσει ρύθμισης του 1923· το όριο μειώθηκε νομοθετικά το 1937 στα 40 εκατοστά).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Φιλιππίδης (επιμ.), Σπίτια του '30-Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην προπολεμική Αθήνα, Αθήνα 1998, σ. 78, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984, σ. 226.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ