ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Ναός Αγίας Ζώνης και Αγίου Σπυρίδωνος

Περιοχή: οδός Λυσίου 4
Έτος: 1601-1700
Περιγραφή:
Το διμάρτυρο εκκλησάκι της Αγίας Ζώνης και του Αγίου Σπυρίδωνος βρίσκεται επί της οδού Λυσίου, κοντά στους "Αέρηδες". Οικοδομημένο επί Τουρκοκρατίας (αρχικά μόνο επ' ονόματι της Παναγίας, κατά τον Αθηναιογράφο Δ. Γ. Καμπούρογλου), διασώζεται χωρίς σημαντικές αλλοιώσεις, ενσωματωμένο εντός του προαυλίου "πολύμορφης" παραδοσιακής οικίας του 19ου αιώνα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Το Ριζόκαστρον, Αθήνα 1920* Α. Συγγόπουλος, "Τα Βυζαντινά και Τουρκικά Μνημεία των Αθηνών", στη σειρά Κ. Κουρουνιώτης & Γ. Α. Σωτηρίου (επιμ.), Ευρετήριον των Μνημείων της Ελλάδος, Αθήνα 1929.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ