ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Νεοκλασικό διώροφο κτίριο

Περιοχή: οδός Μαιζώνος 60 & Χίου
Έτος: 1900-1910
Περιγραφή:
Διώροφο κτίριο κατοικίας των αρχών του 20ού αιώνα, δείγμα του ύστερου κλασικισμού, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον Μάνο Μπίρη, τον "κατακορυφισμό", που συνίσταται στην κατάργηση του γείσου μεταξύ των ορόφων και τον υπερτονισμό των αξόνων των ανοιγμάτων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Γ. Μπίρης, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική 1875-1925, Αθήνα 1987, σ. 168-169.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ