ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ξενοδοχείο "Αλάμπρα"

Περιοχή: οδός Σωκράτους 45
Έτος: 1900-1920
Περιγραφή:
Το τριώροφο κτίριο της οδού Σωκράτους 45 οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1900-1920. Η αρχική του χρήση ήταν αυτοτελής κατοικία σε κάθε όροφο και κατάστημα στο ισόγειο. Από το 1945 οι δύο όροφοι μετατράπηκαν σε ξενοδοχείο Ε' κατηγορίας, υπό την επωνυμία "Αλάμπρα" (με προσθήκες δωματίων), το οποίο λειτούργησε έως το 1988, κυρίως ως χώρος αγοραίου έρωτα. Από το 1988 έως το 1995 χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη και έκτοτε παρέμεινε αχρησιμοποίητο. Το 2006 ξεκίνησε μια διαδικασία αποκατάστασής του (Άδεια Πολεοδομίας Αθηνών 548/06).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αρχείο Πολεοδομίας Αθηνών, φάκελος οικοδομικής αδείας 548/2006.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ