ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣτρατιωτικό Νοσοκομείο ("Μακρυγιάννη")

Περιοχή: οδός Μακρυγιάννη 2-4
Έτος: 1834-1836
Περιγραφή:
Το πρώτο Στρατιωτικό Νοσοκομείο των Αθηνών, οικοδομήθηκε απέναντι από την οικία του στρατηγού Μακρυγιάννη, στους νότιους πρόποδες της Ακρόπολης, μεταξύ των ετών 1834-1836, βάσει σχεδίων του Βαυαρού στρατιωτικού μηχανικού Wilhelm von Weiler, ο οποίος εμπνεύστηκε τη σύνθεσή του από τον Γερμανικό Νεο-Ρομαντισμό (Rundbogenstil). Το αρχικό κτίριο υπέστη ριζική ανακαίνιση το 1899. Μετά από έναν αιώνα λειτουργίας, παραχωρήθηκε το 1930 στη χωροφυλακή και απετέλεσε, μεταξύ των άλλων, πεδίο αιματηρών συγκρούσεων κατά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 1944. Το 1977 περιήλθε στο Υπουργείο Πολιτισμού και αποτελεί έκτοτε τμήμα της λύσης που επιλέχθηκε για να στεγαστεί το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996* Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ