ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Ναός Αγίας Δυνάμεως

Περιοχή: οδός Μητροπόλεως 15 & Πεντέλης
Έτος: 1601-1700
Περιγραφή:
Το εκκλησάκι της Αγίας Δυνάμεως είναι μια μικρή μονόκλιτη βασιλική με καμάρα, που ανεγέρθηκε κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας επί αρχαίων ερειπίων. Αποτελούσε μετόχι της Μονής Πεντέλης, και ήταν γνωστή ως "του Μεντελιώτη" ή "του Ροδακιού" (από το όνομα της συνοικίας). Λέγεται ότι το 1821 κατασκευάζονταν εκεί πυρομαχικά, εμφανώς για λογαριασμό των Τούρκων, αλλά κρυφίως και για λογαριασμό των επαναστατών. Κατά την οικοδόμηση του μεγάρου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το 1952-1961 (επάνω σε σχέδια του αρχιτέκτονα Πάτροκλου Καραντινού), αποφασίστηκε η ασφυκτική περικύκλωση του ναΐσκου από τα υποστηλώματα και τη μπετονένια πλάκα του νέου κτιρίου, λύση που κρίθηκε από ελάχιστους ως επιτυχής και από τους περισσότερους ως απαράδεκτη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Αι Παλαιαί Αθήναι, Αθήνα 1922* Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ