ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Ξενοδοχείο "Royal"

Περιοχή: οδός Μητροπόλεως 44 & Πετράκη
Έτος: 1919-1939
Περιγραφή:
Το τετραώροφο κτίριο της οδού Μητροπόλεως 44, οικοδομήθηκε κατά την περίοδο του Μεσοπόλεμου και στέγασε επί μεγάλο διάστημα το ξενοδοχείο "Royal" (λειτουργούσε ακόμη το 1969, ως Γ' κατηγορίας, με 20 δωμάτια). Στην πίσω όψη του, επί της οδού Πετράκη, τα υστερονεοκλασικά στοιχεία παρέμειναν εμφανή, ενώ στην κυρίως πρόσοψη σχεδόν εξαφανίστηκαν, εξαιτίας της ανακαίνισής του γύρω στα 1950. Το κτίριο κρίθηκε διατηρητέο, βάσει του από 30.5.1985 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 349Δ/85), ενώ το 2004 εγκρίθηκε μια διαδικασία αποκατάστασής του, βάσει μελέτης του αρχιτέκτονα Φοίβου Κυδωνιάτη, με στόχο, μεταξύ των άλλων, την επαναφορά της πρόσοψης στην αρχική της μορφή και την αλλαγή χρήσης από ξενοδοχείο σε κτίριο γραφείων, με κατάστημα στο πατάρι (Άδεια Πολεοδομίας Αθηνών 1770/04).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αρχείο Πολεοδομίας Αθηνών, φάκελος οικοδομικής αδείας 1770/2004.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ