ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ναός Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου

Περιοχή: λεωφόρος Β. Σοφίας & Πλουτάρχου
Έτος: 1876
Περιγραφή:
Το Πτωχοκομείο των Αθηνών ιδρύθηκε από την "Ελεήμονα Εταιρεία" και απέκτησε μόνιμη εγκατάσταση το 1876, χάρις σε σχετική δωρεά του Ανδρέα Συγγρού. Το κτίριο του ιδρύματος δεν υπάρχει πια αλλά διασώζεται ο ναός του Αγίου Νικολάου που είχε οικοδομηθεί τότε στο εσωτερικό του περιβόλου του, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Κάλκου (1810-1878). Πρόκειται για μια εκκλησία του τύπου σταυροειδούς μετά τρούλλου, με εμφανή αργολιθοδομή, πλίνθινο διάκοσμο και αξιόλογες αναλογίες, διαπνεόμενες -κατά τον Κώστα Μπίρη- από "αισθητικήν συγκίνησιν", που την κατατάσσουν στον Νεοβυζαντινό ρυθμό.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 108* Γ.Α. Πουλημένος, "Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Άγιος Γεώργιος και Άγιος Νικόλαος", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 5.11.2000, σ. 30-31.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ