ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Οικία Ηρ. Ισιδωρίδου

Περιοχή: οδός Μητσαίων 9 & Καβαλλότι (Μακρυγιάννη)
Έτος: 1914
Περιγραφή:
Το κτίριο στη γωνία των οδών Μητσαίων και Καβαλλότι (στου Μακρυγιάννη) οικοδομήθηκε το 1914, βάσει σχεδίων του πολιτικού μηχανικού Φίλιππου Οικονόμου, και αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα του όψιμου κλασικισμού με έντονα εκλεκτικιστικά στοιχεία σε μια αρμονική σύνθεση. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως μεγαλοααστική κατοικία, ενώ σήμερα στεγάζει τη Σουηδική Αρχαιολογική Σχολή.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 266* Μ. Γ. Μπίρης, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική 1875-1925, Αθήνα 1987, σ. 174.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ