ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Νεοκλασική διώροφη τριπλοκατοικία

Περιοχή: οδός Νικηφόρου Ουρανού 26
Έτος: 1870-1900
Περιγραφή:
Το διώροφο κτίριο με εσωτερική αυλή, που βρίσκεται στην οδό Νικηφόρου Ουρανού 26, οικοδομήθηκε προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Η πρόσοψή του φέρει όλα τα στοιχεία του αστικού κλασικισμού. Περιλάμβανε τρεις διαφορετικές κατοικίες, μια στο ισόγειο, μια στον όροφο και μια στο βάθος της αυλής (στην ίδια στάθμη με εκείνη του ορόφου). Μεταξύ των ετών 2000-2001 πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση της αρχικής του μορφής και η ενοποίηση των δύο άνω κατοικιών, με παράλληλη ενίσχυση της στατικότητας και τις απαραίτητες επισκευές (βάσει μελέτης των αρχιτεκτόνων Λίλης Πεζανού και Enrico Cappelli).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Γ. Κίζης (επιμ.), Αποκατάσταση μνημείων-Αναβίωση ιστορικών κτιρίων στην Αττική, τόμος 2ος, Αθήνα 2004.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ