ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Πολυκατοικία Κυριάκου Βενιζέλου

Περιοχή: οδός Ομήρου & Βησσαριώνος 1
Έτος: 1928
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία Κυριάκου Βενιζέλου, που βρίσκεται στη γωνία των οδών Ομήρου και Βησσαρίωνος, πίσω από τον καθολικό ναό του Αγίου Διονυσίου, οικοδομήθηκε το έτος 1928, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη (1892-1969), απόφοιτου της γερμανικής σχολής του Berlin-Charlottenburg, εκπρόσωπου ενός ιδιόρρυθμου δυναμικού νεοακαδημαϊσμού, που προωθεί μια σύνδεση παλαιοτέρων και νεοτέρων μορφών. Στη θέση εκείνη υπήρχε παλαιότερη οικία (κτισμένη από τον Μιχαήλ Τζαβάρα μεταξύ των ετών 1840-1847), η οποία είχε περιέλθει ως προικώα το 1926 στο γιο του Ελευθερίου Βενιζέλου Κυριάκο. Από τους απογόνους του τελευταίου αγόρασε το 1996 την πολυκατοικία η «Εκδοτική Αθηνών» Α.Ε., η οποία την πώλησε με τη σειρά της το 2004 στην εταιρεία «Κάντωρ-Σύμβoυλoι Επιχειρήσεων» Α.Ε. Η τελευταία προχώρησε το 2006 στην πλήρη εσωτερική ανακατασκευή του κτιρίου, διατηρώντας ωστόσο τις όψεις (που είχαν κηρυχθεί διατηρητέες από το ΥΠΕΧΩΔΕ).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Π. Τσολάκης (επιμ.), 50 ετών δράσις του Κώστα Κιτσίκη, 1913-1963, Αθήνα 1965* Ευγ. Δαλέζιος, Ο εν Αθήναις Καθεδρικός Ναός του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου (1865-1965) μετά συντόμου ιστορίας των Καθολικών Ενοριών της Ηπειρωτικής Ελλάδος (1830-1965), Αθήναι 1965.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ