ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Νεοκλασική διπλοκατοικία

Περιοχή: οδός Παλαιολόγου 25
Έτος: 1890-1910
Περιγραφή:
Τυπική διπλοκατοικία που οικοδομήθηκε στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ό αιώνα και φέρει σε πλήρη ανάπτυξη όλα τα διακοσμητικά στοιχεία του κλασικισμού (παραστάδες, αετώματα πάνω από τα ανοίγματα του ορόφου, κ.τ.λ.). Η ύπαρξη, ωστόσο, χωριστής εισόδου για καθένα από τα δύο οροφοδιαμερίσματα, δημιουργεί μια παράλληλη πλαϊνή διάρθρωση της πρόσοψης (αριστερά), δίπλα στην κλασική τριμερή (δεξιά). Το κτίρο σήμερα καταρρέει εγκαταλελειμένο.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Γ. Μπίρης, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική 1875-1925, Αθήνα 1987, σ. 83-86, 154-155.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ