ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Οικία Α. Κατσανδρή

Περιοχή: οδός Αθηνάς 51 & Ευριπίδου
Έτος: 1878
Περιγραφή:
Το απλό αυτό διώροφο κτίριο της οδού Αθηνάς 51, με κατοικία στον όροφο και καταστήματα στο ισόγειο, οικοδομήθηκε το έτος 1878, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Ernst Ziller (1837-1923). Οι είσοδοι του ισογείου χωρίζονται με πεσσούς δωρικού ρυθμού. Όπως διακρίνεται και από τη φωτογραφία της δεκαετίας του 1960, τα παράθυρα του ορόφου έφεραν νεοκλασικά αετώματα, τα οποία αφαιρέθηκαν κατά την "επισκευή" του στη συνέχεια.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών (επιμ. Ι. Δημακόπουλος), Ανθολογία Ελληνικής Αρχιτεκτονικής: Η κατοικία στην Ελλάδα από το 15ο στον 20ο αιώνα, Αθήνα 1981* Μ. Μπίρης, "Οδός Αθηνάς: Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 17.6.2001, σ. 8-1188* Ν. Χαρκιολάκης (επιμ.), Αποκατάσταση μνημείων-Αναβίωση ιστορικών κτιρίων στην Αττική, τόμος 3ος, Αθήνα 2006.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ