ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Θέατρο "Αθηνών"

Περιοχή: οδός Πανεπιστημίου & Βουκουρεστίου 8
Έτος: 1930-1933
Περιγραφή:
Το θέατρο"Αθηνών" οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1930-1933, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Βασίλειου Τσαγρή (1882-1941), εκφραστή ενός νεοακαδημαϊκού εκλεκτικισμού, με επιδράσεις από την Art Nouveau και τη βιεννέζικη σχολή του Otto Wagner.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ν. Θ. Χολέβας, Ο αρχιτέκτων Β. Γ. Τσαγρής, Αθήνα 1987* Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ