ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Ιλίου Μέλαθρον

Περιοχή: οδός Πανεπιστημίου 12
Έτος: 1878-1880
Περιγραφή:
Το τριώροφο μέγαρο της οδού Πανεπιστημίου που είναι γνωστό με την επωνυμία "Ιλίου Μέλαθρον", οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1878-1880, για λογαριασμό του ανασκαφέα της Τροίας και των Μυκηνών Ερρίκου Σλήμαν (Schliemann). Ήταν το πλουσιότερο μέχρι εκείνη την περίοδο ιδιωτικό κτίριο των Αθηνών και θεωρείται το σημαντικότερο έργο του αρχιτέκτονα Ernst Ziller (1837-1923), εμπνευσμένο από την ιταλική νεοαναγεννησιακή αρχιτεκτονική (τοξοστοιχίες της πρόσοψης κ.τ.λ.), διυλισμένη από τον αθηναϊκό νεοκλασικισμό (παραστάδες, αετώματα, φουρούσια, κ.τ.λ.). Το 1927 το μέγαρο πωλήθηκε στο Ελληνικό δημόσιο, και στέγασε διαδοχικά το Συμβούλιο Επικρατείας (1929-1934) και τον Άρειο Πάγο (1934-1982). Το 1935 αφαιρέθηκαν τα αγάλματα αρχαίων θεών που υπήρχαν στη στέψη του κτιρίου, με αφορμή την κατάρρευση ενός από αυτά. Το 1984, το μέγαρο περιήλθε στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού και το 1985 πραγματοποιήθηκε μια πρώτη αποκατάστασή του (βάσει μελέτης των αρχιτεκτόνων Έρσης Μισαηλίδου-Φιλιπποπούλου και Μοσχούλας Χρυσουλάκη και του πολιτικού μηχανικού Βασίλη Χανδακά), προκειμένου να φιλοξενήσει το Νομισματικό Μουσείο. Μια δεύτερη διαδικασία αποκατάστασης πραγματοποιήθηκε στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα (από την αρχιτέκτονα Ελίνα Ανδρούτσου και τον πολιτικό μηχανικό Ανδρέα Βούλγαρη).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 211-212* Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984, σ. 90.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ