ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΤράπεζα της Ελλάδος

Περιοχή: οδός Πανεπιστημίου 21
Έτος: 1933-1938
Περιγραφή:
Το επιβλητικό μέγαρο της Τραπέζης της Ελλάδος στην οδό Πανεπιστημίου οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1933-1938, βάσει σχεδίων των αρχιτεκτόνων Νικόλαου Ζουμπουλίδη, Κίμωνα Λάσκαρι και Κωνσταντίνου Παπαδάκη. Η μορφή του ενισχύει την παρατήρηση του Δ. Φιλιππίδη, ότι την περίοδο εκείνη, παρά τις ραγδαίες εξελίξεις, τα μεγάλα δημόσια κτίρια (και όχι μόνο, πρβλ. λόγου χάριν την Γεννάδειο Βιβλιοθήκη του 1923) εξακολουθούσαν να σχεδιάζονται σε "αμιγή" κλασικιστικό ρυθμό. Είναι εντυπωσιακή, πράγματι, η διαπίστωση ότι η πρόσοψη της Τραπέζης της Ελλάδος μιμείται σχεδόν απόλυτα τα Παλαιά Ανάκτορα, σχεδιασμένα από τον Gaertner έναν αιώνα νωρίτερα. Η διαπίστωση αυτή έχει ενδεχομένως και μια συμβολική όψη, ως προς το πού κατοικεί πλέον η πραγματική εξουσία.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 290* Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984, σ. 240* Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000, σ. 279.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ