ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο (Νοσοκομείο "Άγιος Σάββας")

Περιοχή: λεωφόρος Αλεξάνδρας 171
Έτος: 1936
Περιγραφή:
Το κτίριο του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου οικοδομήθηκε το έτος 1936, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Βασίλειου Τσαγρή (1882-1941), εκφραστή ενός νεοακαδημαϊκού εκλεκτικισμού, με επιδράσεις από την Art Nouveau και τη βιεννέζικη σχολή του Otto Wagner.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ν. Θ. Χολέβας, Ο αρχιτέκτων Β. Γ. Τσαγρής, Αθήνα 1987* Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ