ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Οικία Κωνσταντίνου Βούρου

Περιοχή: οδός Παπαρρηγοπούλου 5
Έτος: 1859
Περιγραφή:
Το τριώροφο κτίριο της οδού Παπαρρηγοπούλου 5 ανεγέρθηκε το 1859, βάσει σχεδίων του στρατιωτικού μηχανικού Γεράσιμου Μεταξά (1816-1890) και ανήκε στον Χιώτη τραπεζίτη Σταμάτιο Δεκόζη Βούρο (1792-1881), στον οποίο ανήκε επίσης το συνεχόμενο κτίριο της οδού Παπαρρηγοπούλου 7. Το κτίριο προοριζόταν για κατοικία του Κωνσταντίνου Βούρου, γιου του ιδιοκτήτη. Η σημερινή εικόνα του ελάχιστα θυμίζει την αρχική, καθώς το 1916 υπέστη πλήρη αναμόρφωση της πρόσοψής του, με βάση τα τότε επικρατούντα ρεύματα του "Νεομπαρόκ" (βάσει μελέτης του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Χέλμη). Σήμερα τα δύο συνεχόμενα αυτά κτίρια, ανακαινισμένα (βάσει μελέτης του αρχιτέκτονα Ιωάννη Τραυλού), στεγάζουν το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών & Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, Αθήνα-Μόναχο, Μόναχο 1980* Μ. Γ. Μπίρης, "Από τον όψιμο Νεοκλασικισμό ως την ανάδυση του μοντερνισμού, 1900-1930", Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000, σ. 15-26.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ