ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πολυκατοικία Φάμπρα

Περιοχή: οδός Πατησίων 186 & Θάσου
Έτος: 1938
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία στη γωνία των οδών Πατησίων και Θάσου οικοδομήθηκε το έτος 1938, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Θουκυδίδη Βαλεντή (1908-1982). Χαρακτηριστικό το λιτό ύφος, με μόνη πλαστική "παραχώρηση" τη γωνιακή καμπύλη, μέσω μικρού πλάτους "έρκερ" (η παλαιότερη μορφή του "έρκερ", που συνίστατο στην παρουσία όγκων που προεξείχαν έως και 1,40 μ. από το επίπεδο της όψης, είχε πλέον μειωθεί νομοθετικά από το 1937 στα 40 εκατοστά).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Π. Εξαρχόπουλος, "Οδός Πατησίων: Μοντέρνα αρχιτεκτονική", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 28.3.1999, σ. 19-21.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ