ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πολυκατοικία του Μεσοπολέμου

Περιοχή: οδός Πατησίων 64 & Χέυδεν
Έτος: 1928
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία στη γωνία της οδού Πατησίων 64 & Χέυδεν, οικοδομήθηκε το 1928, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Βασίλειου Τσαγρή (1882-1941), εκφραστή ενός νεοακαδημαϊκού εκλεκτικισμού, με επιδράσεις από την Art Nouveau και τη βιεννέζικη σχολή του Otto Wagner. Το συγκεκριμένο κτίριο (που ανακαινίστηκε το 1996) αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εφαρμογής του "έρκερ" (όγκοι που προεξέχουν έως και 1,40 μ. από το επίπεδο της όψης, βάσει ρύθμισης του 1923· το όριο μειώθηκε νομοθετικά το 1937 στα 40 εκατοστά).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ν. Θ. Χολέβας, Ο αρχιτέκτων Β. Γ. Τσαγρής, Αθήνα 1987* "Ημερολόγιο της Πόλης", Καθημερινή 8.2.1996.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ