ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο)

Περιοχή: οδός Πατησίων 76
Έτος: 1926-1930
Περιγραφή:
Το κτίριο της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1926-1930, με κληροδότημα του ομογενούς Γρηγορίου Μαρασλή (+1907), βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά (1862-1937), που υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες εκπρόσωπους του όψιμου νεοκλασικού ρυθμού. Πλήρως ενταγμένο στον αστικό ιστό, το μέγαρο του ιδρύματος αναπτύσσεται σε σχήμα Π, δημιουργώντας έναν προαύλιο χώρο εισόδου. Η αυστηρή του συμμετρία και τα λοιπά του στοιχεία, υποδηλώνουν έναν κλασικισμό που προσχωρεί διστακτικά στις εξορθολογιστικές επιταγές του μοντερνισμού. Αργότερα, για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες, προστέθηκε στην κεντρική πτέρυγα ένας ακόμη όροφος, καθώς και ένα παράρτημα προς την πλευρά της οδού Μαυρομματαίων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη "Ο Αναστάσης Μεταξάς", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 22.11.1998, σ. 21-24* Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ